Ledinfo

Kartor kommer att gå och köpa på XYZ-Maskin & Boa-Video!

Finns att köpa från 1 oktober.

Fler ställen hoppas vi på att det blir.

————————————————————————- 

               Viktig information!

Färskvattenledningen som går ifrån Sanna till Hallboviken
måste största möjliga försiktighet iakttagas.

Undvik att köra längs Färskvattenledningen tills den är klar!

Denna sträcka är en arbetsplats!

Det ligger ligger många vattenledningar under snön och
det sticker upp ledningar ur marken som ej är nedgrävda än.
Det finns även många redskap utmed sträckan under snön.
Kör väldigt försiktigt om ni måste köra längs den.

————————————————————————-

Vi har en ny led mellan Svalbacken, Kyrksjön-Funstasjön.

Tyvärr så har det kommit klagomål från bilister som har kört sönder bilen, PGA av snö på vägen.
Så snälla gasa inte in snö på vägar när ni passerar dem.

För Ofärne gäller följande regler:
Det råder skoterförbud i Ofärne förutom markerad led.

För Iggesundsleden:
Mellan Delångersån – Byfjärden gäller följande restrektioner:
På streckan förekommer hästtrafik, visa hänsyn!
Håll hastigheten!

Vid möte med hästekipage: sänk farten, kör åt sidan, stäng av motorn. När hästekipaget passerat så vänta en stund innan du startar motorn.
Om du kommer ikapp ett hästekipage försök ej att köra förbi, utan ta det lungt så att du inte skrämmer hästen.
Kom ihåg det är du som skoterförare som är ansvarig om det händer något med hästen eller dess förare.