Protokoll från Upptaktsträffen

Nu finns protokollet från upptaktsträffen.
Klicka på fliken Protokoll.