Protokollet ifrån Årsmötet.

Finns under flliken Protokoll