Protokoll

Protokoll från Årsmöten och andra möten i Lokatten Skoterklubb

2018

2018-04-23 Årsmöte

2018-04-23 Extra Årsmöte

2017

2017-04-27 Årsmöte

2016

2016-09-25 Upptaktsträff

2016-04-24 Årsmöte

2015

2015-11-05 Klubbmöte

2015-08-27 Upptaktsmöte

2015-04-16 Årsmöte

2015-02-26 Klubbmöte 

2015-01-22 Lokatten skoterklubb styrelsemöte 

2014

2014-12-07 Klubbmöte 

2014-09-25 Upptaktsmöte

2014-05-08 Extra Årsmötesprotokoll

2014-04-10 Årsmötesprotokoll

 

2013

2013-12-05 Mötesprotokoll

2013-04-11  Årsmötesprotokoll

2013-01-07 Mötesprotokoll

2012 

2012-12-06 Mötesprotokoll

2012-10-04 Mötesprotokoll

 

2012-04-19 Årsmötesprotokoll

2012-03-01 Mötesprotokoll

2012-02-02 Mötesprotokoll

2012-01-12 Mötesprotokoll

 

 2011 

 

2011-01-12 Mötesprotokoll

 

2011-03-17 Årsmötesprotokoll

2011-03-02 Mötesprotokoll

2011-11-01 Mötesprotokoll

 

 2010

2010-29-10 Mötesprot0koll

2010-04-11 Mötesprotokoll

2010-10-07 Mötesprotokoll

2010-10-29 Upptaktsmötes protokoll

 

2010-05-04 Extra Årsmötesprotokoll

2010 Årsmötesprotokoll